Martin Karaba

Jag brinner för social hållbarhet, makt till det lokala i en global värld samt
tillgänglig folkhälsa för alla. 

Jag går på Höj Rösten för att bli en bättre lyssnare, öva på att söka förståelse och det gemensamma i det olika, för att lära känna fler delar av Sverige och dess olika verkligheter och inte minst att finna skratt, vänner och förebilder bland mina klasskamrater och människorna utbildningen innehåller.

För mig innebär förändringen mot en ökad social hållbarhet att förändra arbetsförhållanden till att ge och främja hälsa (främst inom kvinnodominerande yrken), en förändring av hur vi hanterar de individier som blivit sjuka av stress samt stärka bostadsområdens förmåga till självförsörjning inom odling, livsmedel och trädgårdar.