Mikael Berg

Vem är jag? En juriststudent med rötter i studentrörelsen som brinner för allas lika värde.
Vad vill jag förändra? Jag vill skapa förutsättningar för alla att må bra och kännas sig sedda. För att göra det tror jag att vi behöver föra en feministisk politik med mer deltagande och transparens. Genom våra olikheter skapas förutsättningar för att växa som individ och samhälle.
Varför Höj Röstens Politikerskola? För mig handlar Höj Rösten om möten. Möten med deltagare och gäster som tillsammans får mig att växa och utvecklas. Bara genom att utmana och ifrågasätta varandra blir vi säkra i vår ståndpunkt. Det ger Höj Rösten mig.

Mikael.ke.berg@gmail.com