Minea Frykman

Jag är andra generationens invandrare från det exotiska Finland och resultatet av den kamp som många fört innan mig och med hjälp av den generositet medmänniskor med bättre förutsättningar har visat. För det är jag evigt tacksam och vill bidra till att nästa generation svenskar ska känna sig lika lyckligt lottade.

Det är min övertygelse att i en demokrati med starkt politiskt engagemang så är inkludering och representation avgörande. Därför är alla vägar in i politiken viktiga. På Höj Röstens Politikerskola får vi växa vår potential som ledare oavsett politisk inriktning och diskutera våra hjärtefrågor. Här får vi misslyckas och tänka nytt. Det är en resa vi gör. Jag känner mig oerhört priviligierad som fått förtroendet att höja min röst.

minea.frykman@gmail.com