Minéa Frykman

”Jag kan inte.” Tre ord som summerar en värld där andra barn läser, skriver, räknar eller kastar boll, cyklar och knyter skor bättre än jag själv. Tre ord fyllda av känslan av att inte vara en aktiv del av livet runtomkring. Barn som inte lär sig att läsa, skriva och räkna i samma takt som sina klasskamrater går ofta miste om glädjen i att få upptäcka och lära nytt. Det är tufft att alltid känna att det som alla ens kompisar tar för givet är svårt.

Jag upplever att vi har kommit till en brytpunkt där vi måste bestämma oss för om egenintresset är självändamålet eller om vi är del av något större? Det är min övertygelse att om en liten tjej eller kille inte når sin fulla potential i skolan så är också min framtid fattigare för det. Mitt mål är att vi ska våga se skolan som den verkligen är idag, men också stå upp för hur en jämlik skola kan se ut imorgon, så att vi skapar den framtid som är värdig nästa generations passion, engagemang och drömmar.

minea.frykman@gmail.com