Moa Persdotter

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Vi behöver ställa om nu. Socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Kvinnors rättigheter världen över, och så även i Sverige, kränks på alla dessa plan. Så när vi ställer om så krävs det att vi gör det jämställt. Det faktum att alla vinner på jämställdhet, men att vi ännu inte är där driver mig. Jag vill bidra till en ökad tvärsektoriell samverkan över alla typer av gränser – då jag är övertygad om att det är så vi skapar förståelse, innovativt tänkande och krossar glastak. Jag vill vara med och forma nya typer av partnerskap, genom vilka vi kan bedriva det hållbara organisatoriska förändringsarbete och de policyprocesser vi behöver för att ställa om jämställt. För jämställdhet är inte en framtidsfråga, det är en överlevnadsfråga.