Musse Hasselvall

Jag har sedan länge tagit demokratin för givet. Har inte varit speciellt delaktiga bortsett från att rösta var fjärde år. Själv har jag har alltid känt mig främmande inför politik, som att det inte har varit något för mig. Det har gått så långt att jag tänkt att det är någon annans ansvar. Och jag tror att jag är långt ifrån ensam om att känna så. Jag skulle vilja vara en del av att göra politiken mer tillgänglig för fler människor. Helst att den ska engagera alla. Eller att det åtminstone var en politisk ambition. För om vi inte gör det, är jag rädd att vi kommer vakna upp och inse att något har gått förlorat. Kanske inser vi plötsligt vi inte längre lever i, det vi idag skulle kalla, en demokrati.