Najma Mohamed

Jag arbetar för ett inkluderande samhälle där alla får sin röst hörd. Den här utbildningen tror jag kommer ge mig verktygen att fortsätta möjliggöra det.