Naomi Grossman

Jag vill och kan inte passivt betrakta när vårt samhällsklimat blir allt hårdare, alltmer polariserat och där olika grupper glider längre och längre ifrån varandra. Jag brinner för att medskapa ett i grunden jämlikt samhälle vars politik genomsyras av inkluderande och rättvis lagstiftning för alla.
Jag går Höj Rösten för att i samverkan med likasinnade och oliksinnade utmanas i mina åsikter, föreställningar och ideologiska ställningstaganden för att växa som person, kommunikatör och ledare.

I mitt politiska förändringsarbete vill jag aktivt motverka att populistiska och snabba lösningar får utgöra svaren på komplexa problem. Jag ska vara en röst för en hållbar och inkluderande politik som representerar och företräder hela Sverige och dess mångfald.