Nina Rung

Mitt mål är en jämställd värld fri från våld och förtryck. Min ambition är att göra så mycket jag kan för att det ska bli verklighet. Att alla ska ha lika tillgång till det offentliga rummet utan rädsla för att utsättas för våld eller sexualiserat våld. Att alla människor ska ha samma möjligheter och rätt till sin kropp, sin trygghet och sin frihet. Min möjlighet att skapa förändring ökar om jag har kunskap om vilka verktyg och vägar jag kan ta för att på det mest effektiva sätt påverka. Höj Rösten politikerskola bidrar till att ge mig den kunskap jag behöver för att göra skillnad.

nina@huskurage.se