Rebecca Hillman

Miljö- och klimatförändringar är människans största utmaning någonsin och utgör ett mycket reellt hot mot vår kollektiva existens som vi känner till det idag. Denna kris påverkar i princip alla delar av samhället och kan på ett eller annat sätt kopplas till alla politiska frågor. Jag vill bidra till att miljö, klimat och hållbarhet skall utgöra själva kärnan i det politiska beslutsfattandet. Det fina i kråksången är att genom att vi tillsammans tacklar klimatfrågan så kan vi också lösa många andra samhällsproblem såsom resursfördelning, ekonomisk ojämlikhet, jämställdhet och rasism, för att nämna några. Men för det krävs också en mycket starkare politisk vilja än vad vi hittills har sett, där man behandlar miljöproblem och klimatförändringar som den akuta kris det faktiskt är. Jag vill också vara med och förändra det politiska samtalet från att handla om att plocka poäng från motståndaren till att bli konstruktivt och lösningsorienterat vilket leder till samarbete och aktion. Det är vi skyldiga våra barn och kommande generationer.