Sabina Lajiq

Ekonom. Regionchef, detaljhandeln. Feminist. Jugge. Målet är en värld fri från patriarkatet och ett större fokus på intersektionell feminism. Detta syftar till att inriktningen inte enbart vilar på kvinnors rättigheter utan även på vilken påverkan genus, sexualitet och bl.a klass har på människors inkludering att göra. Ambitionen med höj rösten är att möta människor som gärna har andra åsikter än de jag är van att omge mig med. Detta för att börja ifrågasätta mina värderingar, tankar och perspektiv i hopp om att förstå människor bättre. Med en större förståelse för olikheter hoppas jag kunna bidra med ett samhällsengagemang som lyfter fram kvinnor och män åt rätt riktning.