Sara Bessa

Jag är en göteborgare med rötter i Palestina och Kabylien. Mitt arv och min muslimska tro har fört med sig ett otroligt stort driv och en passion för rättvisa och solidaritet. Jag känner ett väldigt stort ansvar och har väldigt svårt att hålla tyst, speciellt när jag vet att det finns människor runt om i världen som skulle göra allt för att få sina röster hörda. Jag kämpar för ett mer jämställt samhälle där alla inte bara ska ha lika rättigheter men också lika förutsättningar. Jag kämpar för ett samhälle där vi erkänner diskriminerande strukturer som sätter hinder för vissa medborgare att kunna få nå sin fulla potential och få ett värdigt liv. Jag kämpar för ett samhälle och en politik där vi gör allt i vår makt för att förändra de strukturerna. Jag har en bakgrund inom media och kultur och till vardags så föreläser jag och utbildar ungdomar inom ämnet Mänskliga rättigheter. Anledningen till att jag sökte mig till just höj rösten var för att hitta nya sätt och få nya verktyg för att kunna fortsätta kampen.

Sarabessa@hotmail.com