Sara Tavakolizadeh

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Jämlik utbildning med fokus på att bryta det växande utanförskapet i samhället genom en likvärdig utbildning för alla barn.