Sara Tavakolizadeh

Jag är utbildad civilingenjör som brinner för barns rätt till att välja sin framtid och lever efter övertygelsen ”vill jag så kan jag”. Jag vill att alla barn ska få samma chans i skolan oavsett bakgrund och samhällsklass. Jag vill bryta det växande utanförskapet i samhället och är att övertygad om att skolan är ett centralt område för att uppnå det. Genom Höj Rösten lär jag mig konkreta strategier för att utveckla en jämlik skola med likvärdig utbildning för alla barn. Det är en förutsättning och vägen fram för att utveckla ett hållbart demokratiskt samhälle.

tkz.sara@gmail.com