Sarah Hansen Karaduman

Politikerskolan 2018/19

Hjärtefråga – Kämpar för ett mer jämställt samhälle och värld. Där alla oavsett uppväxt eller bakgrund känner att de är inkluderade och kan ta del av det som samhället erbjuder.