Sarah Jabar

För mig har jämställdhet alltid varit den politiska fråga som ligger mig närmst om hjärtat. 

Ofta reduceras jämställdhet till att handla om maktrelationer mellan kön. För mig innebär jämställdhet mycket mer än så. För att kunna skapa ett jämställt samhälle behöver vi även se till andra strukturer som skapar orättvisa. Den politiska kampen för jämställdhet måste inkludera alla. 

Jag har sökt mig till Höj Rösten 2019 för att jag vet att det finns många som jag, som känner att vår röst allt för sällan får ta plats i det politiska rummen. Detta vill jag vara med och förändra.