Sharzad Modeli

Min hjärtefråga är ett mer humant och jämställt näringsliv. Jag vill leva i ett land där alla har lika rätt och jämbördiga möjligheter att lyckas oavsett bakgrund, kön och ambitioner. Ekonomisk och social jämställdhet mellan män och kvinnor, arbetskraftsinvandrare och medborgare – idag agerar och ser vi ser våra anställda som arbetskraft och inte som medmänniskor med liv och framtida förhoppningar med en viktig roll i vårt globala och multikulturella Sverige. En mer human arbetsmarknad och näringslivspolitik är en viktig startpunkt för skapa ett mer talangfullt, innovativt och konkurrenskraftigt samhälle för alla. Näringslivet är en viktig del i vår sociala och ekonomiska välfärd; det är dags att möta dagens utmaningar som morgondagens möjligheter för vår lands framtid. Den förändringen vill jag bidra till.