Sohrab Fadai

Ingen ska känna sig övergiven, förnedrad, exkluderad eller utelämnad. Alla ska kunna känna sig välkomna, betydelsefulla och värdefulla. Alla människor bär på en kraft som de är redo att dela med sig av till världen. Om den kraften inte tas till vara på ett konstruktivt sätt, om den inte får bli den gåva till mänskligheten som den är ämnad till att vara, kommer den läcka ut på ett negativt sätt med destruktiva följder. Vi måste ta vara på alla människors potential, vilja och drömmar. Bara så kan ett hållbart, välmående samhälle byggas. Om jag kan vara en del av en konstruktiv politisk kraft som verkar i linje med ovanstående så vill jag vara det. Höj röstens politikerskola är en möjlighet för mig som aktivt valt bort partipolitiskt engagemang, och valt att kanalisera mitt samhällsengagemang på andra vägar, att ompröva och undersöka alternativ till det valet.