Thora L Norgård

Politikerskolan 2017/2018

Hjärtefråga – Jämställdhet och jämlikhet är essentiellt i en värld fri från det förtryck rådande maktstrukturer medför.