Thora L Norgård

Jämställdhet och jämlikhet är essentiellt i en värld fri från det förtryck rådande maktstrukturer medför. Genom Höj Rösten bidrar jag till den friheten.