Tobias Nilsson

Jag är beteendevetare och kommunikatör med särskild kompetens inom ekologisk hållbarhet. Just nu ägnar jag mig åt frågor som rör främst jordbruk och landsbygdsutveckling. Jag önskar att mitt arbete ska leda till att minsta klyftan mellan stad och land, samt bidra till att hela Sverige lever och att landsbygdens invånare upplever att de hörs. Orättvisor engagerar mig och jag vill arbeta emot dessa för ett helt och inkluderande land. Höj Rösten ger mig perspektiv och inspiration genom teamet, trygghet genom processledarna och kunskap genom gästerna.

tobias@naturvardsstiftelse.se