Tomas Amanuel

Mitt namn är Tomas Amanuel. Jag är 29 år och jag bor och arbetar i Tensta. Sedan ungefär fem år tillbaka har jag ägnat mitt liv åt att hjälpa ungdomar i området främst genom mitt arbete med Jobbgaraget och Interpeace. Vi stöttar, motiverar och engagerar dom i deras egna lösningar. I mitt arbete har jag lärt mig att dialog är väldigt kraftfullt. Genom att vara en god lyssnare och låta människor, särskilt ungdomar, uttrycka sig och hitta sin röst så är min erfarenhet att det är hos dom som upplever problemen som bäst vet vilka lösningar som finns. Jag tror att de har svaren och att när de får ägandeskap över lösningarna så växer de också som ledare.