Ugbaad M Harbi

Jag brinner för frågor som berör jämlikhet med hopp om att bidra till ett samhälle där individers bakgrund, hudfärg eller ekonomiska tillstånd inte ska tala för vart gränsen går eller vad en kan åstadkomma. I dagens samhälle finns det maktstrukturer samt stora klyftor som försvårar och utesluter olika grupper från att ta del av allt det som samhället har att erbjuda. För att skapa ett mer jämställt samhälle behöver politiken även representera dessa grupper. Jag går Höj Rösten för att anskaffa mig verktygen som behövs för att utveckla mitt ledarskap samt bygga med individer som vill bidra till ett mer jämställt samhälle. I en tid där högerpolitiken får en allt högre röst globalt, är det ännu viktigare med representation för att göra en skillnad på både nationell och global nivå.