Vania Luque Orrego

Människor som mår gott gör gott. Jag vill därför bidra till att utveckla ett samhälle där systemen vi skapar tar hänsyn till människan och har hennes behov i fokus. Idag är det människors mående som uppoffras för att upprätthålla en alltmer ohållbar samhällsapparat. Många har därför svårt att få livspusslet att gå ihop. Det innebär oftast att man har för lite av antingen tid, pengar eller välmående vilket leder till ett nedbrytande tillstånd hos samhällets individer. Historiskt sätt har vi det materiellt bättre än någon annan generation före oss men trots det mår vi sämre än någonsin.

Vi behöver därför ledare som inte bara vill att vi ska ha det bra utan också må bra. Jag vill vara en del av den omställningen som måste ske om vi ska lyckas skapa ett mer mänskligt samhälle, därför höjer jag min röst!