Vendela Ragnarsson

Trots att jag lever i ett av världens mest jämställda länder kan jag konstatera att jag inte är nöjd med situationen som den ser ut idag. Genom Höj Rösten vill jag öka medvetenheten kring de strukturer som finns i samhället och sprida kunskap om de samhällsvinster som skulle uppstå när vi nedmonterar dem. Dagens feministiska debatt präglas tyvärr av ett högt tonläge och en ”shaming- and blaming”-kultur, det är okonstruktivt och leder till en alienation mellan könen. Jag vill under min livstid avsluta, inte fortsätta, kampen för en jämställd värld, för alla de kvinnor som genom historien levt sina liv i skuggan av män.