Vendela Ragnarsson

Politikerskolan 2017/18

Hjärtefråga – Jämställdhet med fokus på att öka medvetenheten kring de strukturer som finns i samhället och sprida kunskap om de samhällsvinster som skulle uppstå när vi nedmonterar dem.