Victor Canvert

Rätten till trygghet och ett liv fritt från rädsla och oro bör vara en självklarhet för samtliga människor. Säkerhet och frihet är förutsättningar för att leva ett liv fullt ut, och jag vill verka för alla ska ges den möjligheten. Vår gemensamma säkerhet utmanas idag av polarisering i det internationella samfundet, klimatförändringar, bristande jämställdhet och eskalerande krig och konflikt. Säkerhetspolitiken är ett verktyg för att sammanlänka globala och lokala utmaningar och erbjuda lösningar med individens behov i centrum. Jag brinner därför för en breddad säkerhetspolitik, där traditionella säkerhetsfrågor möter morgondagens utmaningar inom utveckling och ojämlikhet samt där pragmatism och samarbete nyttjas för att skapa hållbar fred, frihet och demokrati. Jag vill verka för en politik som förs närmre väljarna, som värdesätter och främjar folkligt engagemang och som bidrar till ansvarskänsla för våra gemensamma utmaningar. För att bryta nuvarande trender av polarisering och konflikter behöver vi arbeta för ett levande civilsamhälle och stärka möjligheten till aktivt deltagande i politiska processer och avgörande samhällsfrågor.