Vilhelm Skoglund

Dagens politik lider av kronisk kortsiktighet. Medan politiker, till följd av skeva incitament, är upptagna med att plocka taktiska, partipolitiska poänger på kort sikt försummas mänsklighetens avgörande  långsiktiga utmaningar.  Samtidigt har ökad tillgång till kunskap, ny teknologi och globaliseringen satt vår samtid i en unik position att forma vilken typ av värld vi lämnar över till kommande generationer. Och jag är övertygad om att medborgare är frustrerade över politikens kortsiktighet – att det finns en stark vilja att förändra den rådande ordningen. Jag vill ta till vara på samtidens möjligheter, svara mot medborgarnas vilja och bidra till att skapa en värld där framtida generationer har åtminstone samma möjligheter som vi har att leva bra liv. I detta sammanhang tror jag att det är särskilt angeläget att hantera utmaningar förknippade med artificiell intelligens och bioteknologi.