Vlora Makolli

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Jämställdhet med fokus på att öka kvinnors möjligheter till delaktighet i demokratiska processer samt barnpolitiken genom att minska ekonomiska och sociala klyftor mellan barn i Sverige.