Wanja Kaufmann

Politikerskolan 2016

Hjärtefråga – Ekologisk hållbarhet med fokus på att utveckla samhället med hänsyn till kommande generationer, djur och natur.