Stiftelsen Höj Rösten

Idag består Höj Röstens arbete av framförallt två delar. Dels arbetet med att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare i valdistrikt med lågt valdeltagande inför valet 2018. Dels med Höj Rösten Politikerskola som är ett mer långsiktigt syftande projekt för att vitalisera svensk demokrati.

Höj Rösten startades i januari 2014 som ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för att uppmana fler att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval. Stiftelsen Höj Rösten arbetar för ett öppet och jämlikt samhälle och mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Höj Rösten bygger på alla människors lika värde.

Våren 2016 startade stiftelsen Höj Rösten en utbildning kallad Höj Rösten Politikerskola. Initiativet är en långsiktigt syftande politikerutbildning för att vitalisera demokratin och öka det politiska deltagandet.

Stiftelsen Höj Rösten finansieras idag via bidrag från ett antal stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen.

 

Styrelse

Erik Amnå – Professor i statskunskap (Ordförande Stiftelsen Höj Rösten)

Daniel Sachs – VD Proventus (grundare Stiftelsen Höj Rösten)
Paul Alarcon – Hållbarhetschef Stockholms Stad
Per Schlingmann – Författare och rådgivare
Lisa Witter – Grundare Institute for a Democratic Future och Apolitical
Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen
Minéa Frykman – Rektor Höj Rösten Politikerskola

Nå oss på info@hojrosten.se

 

Röster från styrelsen