Najma Mohamed tar över Höj Rösten Politikerskola

)

Najma Mohamed blir ny rektor för Höj Rösten Politikerskola. Najma kommer närmast från rollen som verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd.

Det ska bli oerhört roligt att ta över ledarskapet för Höj Rösten Politikerskola som jag själv gick läsåret 2017/2018. Det är redan idag en fantastisk plantskola för nästa generations politiska ledare. Jag ser fram emot att utveckla skolan tillsammans med vårt pedagogiska team och aktiva styrelse, säger Najma Mohamed.

Najma Mohamed har varit verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd sedan 2016 där hon lett och utvecklat organisationens nationella arbete med ungdomsinflytande och demokratifrågor. Hon var medgrundare till Refugees Welcome Stockholm som startades i samband med flyktingmottagandet 2015. Organisationen Ledarna utsåg år 2019 Najma Mohamed till en av framtidens kvinnliga ledare.

Vi är oerhört glada att Najma blir ny rektor för Höj Rösten Politikerskola. När vi nu inleder det planeringen för Höj Röstens framtida utveckling blir Najmas kompetens och erfarenheter helt avgörande. Att hon dessutom är Höj Rösten-alumn är ett stort plus, säger Paul Alarcón, styrelseordförande Stiftelsen Höj Rösten.

Höj Rösten Politikerskola har funnits sedan 2016 och utbildningens syfte är vitalisera demokratin genom att stödja samhällsförändrare utanför partipolitiken till ökat politiskt engagemang. Varje år antas 20-25 samhällsförändrare till en ettårig utbildning som ger verktyg för en framtid inom politiken. Bland alumnerna märks bland annat Ahmed Abdirahman och Nina Rung. 

Najma tar över rollen som rektor från och med augusti 2019 då den fjärde årskullen deltagare inom Höj Rösten Politikerskola påbörjar sitt läsår.