Är du framtidens politiker?

Påverka eller påverkas – Omvandla din hjärtefråga till politisk handling!

Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första och enda partipolitiskt obundna politikerutbildning. Vi skapar lärande som ger politiska supertalanger verktygen att växa till framtidens politiska ledare. Höjer röster som inte hörs idag.

Påverka eller påverkas? Det är frågan. För om du går till dig själv har du påverkat eller främst påverkats av samhällsförändring?

Upptäck hur du kan arbeta med förändring som består. Ta din hjärtefråga in i de rum där besluten fattas, träffa nya målgrupper med ditt förändringsbudskap och skapa framtidens politik.

Vad?

Vi lever i en politisk tid. Allt är politik. Men in i partipolitiken hittar vi inte. Idag är bara ca 2,5 procent av svenskarna medlemmar i ett politisk parti. Våra folkvalda måste bättre spegla samhället och vår kollektiva röst annars riskerar kunskaperna och idéerna att hamna i skymundan.

Vad gör oss till bra politiker? Sverige är ett av världens mest väletablerade demokratier, vi är ett föregångsland när det kommer till politisk förnyelse, reformarbete och vi har skapat den svenska modellen. Under vår demokratis 100 år har vi om och om igen utmanat oss själva för att inte bara våga se världen som den verkligen är utan också för att stå upp för hur den borde vara imorgon.

Höj Rösten Politikerskola ger dig konkreta verktyg för både fördjupad förståelse av komplexa samhällsproblem och snabbrörliga nya sätt att arbeta med problemlösning, policy och att driva framgångsrika pilotprojekt för att kunna skapa relevant och hållbar samhällsförändring.

Hur?

Idag har Höj Rösten Politikerskola blivit en plantskola för innovativa samhällsförändrare och politiska talanger med syfte att vitalisera den representativa demokratin genom ökat partipolitiskt deltagandet.

Det är ingen vanlig utbildning. Det finns ingen skolbyggnad. Inga klassrum, böcker eller lärare i den traditionella bemärkelsen. Examen är inte en sluttenta med alla de rätta svaren. Höj Rösten Politikerskola arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod. Det betyder att vi arbetar med att göra kopplat till värdebaserat ledarskap (att leda andra genom självledarskap). Vi utbildar och stöttar deltagarna för att de ska kunna ta sitt eget engagemang till nästa nivå och leda högpresterande team för att skapa förändring.

Vi är baserade i Stockholm men reser runt i landet för att bättre förstå våra samhällsutmaningar. Vi använder konkreta verktyg för att utforska riktiga problem, vi labbar, prototypar, lägger fram motioner (tillsammans med riksdagsledamöter), skriver debattartiklar och skapar policy. Höj Rösten Politikerskola stöttar deltagare och alumner med vårt mentorprogram och rika nätverk.

Nästa utbildningsomgång, läsår 2020/2021, startar i slutet av augusti och avrundas i mitten av juni. Deltagarteamet består av ca 25 deltagare som under 6 veckor utspritt över ett år aktivt arbetar med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Under året varvar vi teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna har även uppgifter och grupparbeten mellan träffarna. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena.

Avgiften är 2000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

Vem?

Det spelar roll vilka som representerar oss i de rum där besluten fattas. Vi tror att olikheter berikar och därför är deltagarna på Höj Rösten Politikerskola talanger från hela Sverige i spridda åldrar.

Utbildningen är till för dig som brinner för samhällsfrågor och som har en förmåga att samla människor. En eldsjäl som vill ta nästa steg för att vara med och aktivt påverka och utveckla framtidens demokrati.

Det är viktigt att du:

  • Har en hjärtefråga
  • Är öppen för oliktänkande
  • Kan ta ansvar för ditt eget lärande

Vi uppmuntrat nyfikenhet, kreativitet, idérikedom och en genuin ambition att delta i det demokratiska samhällsbygget genom partipolitisk handling. Under utbildningsåret utforskar alla deltagare nyfiket och öppet tanken ”jag som folkvald”.

Gästföreläsarna kommer från politiken, civilsamhället, media och akademi. Den slutliga kursplanen sätts ihop tillsammans med deltagarna. Är du framtidens politiker, ansök här!