Utbildningen

Höjer röster som inte hörs

Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första och enda partipolitiskt obundna politikerutbildning. Idag har Politikerskolan blivit en plantskola för innovativa samhällsförändare och politiska talanger med syfte att vitalisera den representativa demokratin genom ökat partipolitiskt deltagandet. Utbildningen är till för dig som brinner för samhällsfrågor och som har en förmåga att samla människor. En eldsjäl som vill ta nästa steg för att vara med och aktivt påverka och utveckla framtidens demokrati.

Nästa utbildningsomgång, läsår 2018/2019, startar i slutet av augusti och avrundas i mitten av juni. Deltagarteamet består av ca 20 deltagare som under 6 veckor utspritt över ett år aktivt arbetar med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Under året varvar vi teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna har även uppgifter och grupparbeten mellan träffarna. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena.

Avgiften är 2000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

Alla vägar till ett samhällsengagemang är viktiga, ingen bättre eller sämre än den andra. Varje deltagare gör en personlig resa. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha gått från ett ”vilande” samhällsengagemang till att ha förutsättningarna för att kunna arbeta mer aktivt med varaktig samhällsförändring utifrån sina egna plattformar. Leda sig själv och andra utifrån sina egna hjärtefrågor samt vara del av ett rikt nätverk. Målet är att var och en också noggrant ska överväga möjligheten till ett eget partipolitiskt engagemang i syfte att bli folkvald.

Gästföreläsarna kommer från politiken, civilsamhället, media och akademi. Den slutliga kursplanen sätts ihop tillsammans med deltagarna. Är du framtidens politiker, ansök här!

 

Aktuella datum för pågående utbildningsår

Utbildningsdatum HT 2018
29-31 augusti (Falun, Dalarna)
19-21 september
17-19 oktober
5-7 december

Utbildningsdatum VT 2019
16-18 januari
6-8 mars
3-5 april
8-10 maj
12-14 juni

 

Rektor har ordet!

Ungas samhällsengagemang är högt. Idag engagerar de sig där livet händer. Oro för klimatet, skolan och ökad psykisk ohälsa bland vänner. Ilska över rasismen. Passionen för #metoo. De skriver under protester och demonstrerar. De bojkottar varor och varumärken. De samtalar och möts lika naturligt offline som online. 

Allt är politik. Därför behövs unga i politiken. Men in i partipolitiken hittar de inte. Bland unga i åldrarna 16-24 år är det bara 6 procent som valt att engagera sig i ett ungdomsförbund. Ungas kunskaper och idéer riskerar att inte komma in i partipolitiken. Politiken känns inte som att den är för mig.

Här gör initiativ som Höj Rösten Politikerskola skillnad. För det är inte alltid samhällsförändrare förändrar samhället. Det spelar roll var vi höjer våra röster. Vi måste bredda kompetensbasen med fler perspektiv, erfarenheter och klokskaper för att öka representationen i de rum där besluten fattas.

Höj Rösten Politikerskola är ingen vanlig utbildning. Fokus är på upplevelsebaserat lärande – att göra och självledarskap för att kunna leda andra. Vi utbildar, stöttar och ger nästa generation transformativa ledare en plattform för att ta sitt engagemang till nästa nivå.

 

Minéa Frykman, rektor Höj Rösten Politikerskola