Stöd oss

Målet att få fler unga att rösta i EU-valet 2018 och att upprätthålla samhällsengagemanget på längre sikt, inte bara inför val utan även mellan val. För att lyckas föra vår vision och vårt mål framåt behöver vi din hjälp att finansiera våra projekt under året. Hjälp oss i arbetet med att dels inspirera och motivera unga medborgare att förstå sin makt och demokratiska rättigheter. Dels med att stötta politisk talang att ta steget in i partipolitiken för att öka representationen så att våra folkvalda bättre speglar det svenska samhället med en rikare bredd av kunskaper, erfarenheter och kloksaper. Vi kan inte göra det utan dig!