Ungdomars politiska utveckling

Är du nyfiken på ungdomars politiska utveckling? Erik Amnå, styrelseordförande för Höj Rösten, är del i forskningsprogrammet ”Politisk socialisation och aktörskap: Utvecklingen av ungdomars medborgerliga engagemang” vid Örebro universitet som tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2008. I ett brett flervetenskapligt samarbete har forskargruppen försökt förklara skillnader i hur ungdomars politiska intresse och deltagande formas över tid. Statsvetare, medievetare och utvecklingspsykologer har undersökt hur unga mellan 13 och 30 år utvecklar ett samhällsengagemang hemma, bland kompisar, i skolan och på nätet. Här kan du ta del av programmets slutrapport.