Vanliga frågor

1. Vad är Höj Rösten?

Höj Rösten startades i januari 2014 som ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för att uppmana fler att rösta i EU-valet och i Sveriges riksdagsval.

Våren 2016 startade stiftelsen Höj Rösten en utbildning kallad Höj Rösten Politikerskola. Initiativet är en långsiktigt syftande partipolitisk obunden demokratiutbildning för att vitalisera demokratin och öka det politiska deltagandet. Alla vägar till politiskt engagemang är viktiga. Ingen bättre eller sämre än den andra. Höj Rösten Politikerskola hoppas därmed kunna bidra med att bredda förutsättningarna för att fler människor med samhällsengagemang ska hitta in i politiken och därigenom utöka rekryteringsbasen till de politiska förtroendeuppdragen och vitalisera demokratin.

 

2. Vilka ligger bakom Höj Rösten Politikerskola?

Initiativtagare till Höj Rösten är Daniel Sachs och Stiftelsen Höj Rösten finansieras idag via bidrag från ett antal stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen.

Styrelse

Erik Amnå – Professor i statskunskap (styrelseordförande)

Daniel Sachs – VD Proventus (grundare Höj Rösten)
Paul Alarcon – Hållbarhetschef Stockholms Stad
Per Schlingmann – Författare och rådgivare
Lisa Witter – Grundare Institute for a Democratic Future
Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen

 

3. Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningsomgången för läsår 2017/2018 börjar i slutet av augusti 2017 och avrundas i samband med Almedalsveckan 2018. Deltagarteamet kommer att bestå av 20-25 deltagare som under två dagar varje månad aktivt får arbeta med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Under året varvar vi teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna träffas oftast i Stockholm men besöker också andra platser runt om i Sverige under två dagar i varje månad, med uppehåll för jul. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena. Deltagarna kommer även att ha uppgifter och grupparbeten mellan utbildningstillfällena. Deltagarteamet presenteras i sin helhet när utbildningen startar i slutet av augusti.

Avgiften är 2000 SEK för att täcka en liten del av utbildningens kostnader. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

 

4. Vilka kan söka?

Utbildningen vänder sig till dig som besitter en genuin ambition att delta i det demokratiska samhällsbygget och är nyfiken på att lära dig mer om politik och politiska verktyg men som ännu inte tagit steget in i politiken. Vi letar efter politiska talanger över hela Sverige där vi strävar efter att samla en dynamisk grupp av deltagare med olika kunskap, erfarenheter och hjärtefrågor. Alla kan söka. Höj Rösten Politikerskola har ingen åldersgräns.

 

5. Kan jag nominera någon som jag vill se som politiker i framtiden?

Javisst! Låt oss veta vem du vill nominera genom att tipsa här!

 

6. Hur finansieras Höj Rösten Politikerskola?

Initiativtagare till Höj Rösten är Daniel Sachs och Stiftelsen Höj Rösten finansieras idag via bidrag från ett antal stiftelser och privatpersoner. Inga politiska partier är med och finansierar utbildningen. Ambitionen är att bredda finansieringen över tiden. Utbildningen kommer till stor del att bygga på ideella insatser och delaktighet ifrån politik, akademi och civilsamhälle. Vi bjuder in aktörer som vill bidra med tid, nätverk och kunskap för att dela med sig av erfarenheter och centrala lärdomar. Vi välkomnar gästföreläsare från politikens olika instanser, från lokal och nationell media såväl som specialiserade akademiker och forskare.

Vill du engagera dig? Kontakta oss på info@hojrosten.se

Avgiften för deltagarna är 2000 SEK för ett års utbildning som ska täcka en liten del av utbildningens kostnader. Resor och boende står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka stipendium för att täcka resekostnader för de deltagare som behöver.

 

7. Har Höj Rösten några grundläggande värderingar?

Stiftelsen Höj Rösten arbetar för ett öppet och jämlikt samhälle och mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Höj Rösten bygger på alla människors lika värde.

Har du fler frågor? Kontakta oss på info@hojrosten.se

 

8. Mer om urvalsprocessen

Inför ansökningsomgången 2016 fick Höj Rösten Politikerskola 137 fantastiska ansökningar från hela Sverige och med sökande i spridda åldrar. Av dessa valdes 45 ut och intervjuades. 20 deltagare har erbjudits plats till den första årskullen. Rekryteringen har genomförts i samarbete med Åsa Silfverberg och Roger Sjögren som arbetat med rekrytering och design av utbildningar för bland andra Hyper Island, Young Visitors Leadership Program (Svenska Institutet) och flera Fortune 500-företag, såväl som utbildningar för start-ups och människorättsaktivister från hela världen. Höj Röstens styrelse har beslutat om de antagna deltagarna.

 

9. Vad letar vi efter hos de sökande?

Engagemang, nyfikenhet och en vilja att lära. Öppenhet och en genuin ambition att delta i det demokratiska samhällsbygget. Politisk potential och talang. Kreativitet och idérikedom. Utbildningen riktar sig till sökande som inte har tagit steget in i politiken ännu och vi har därför inte frågat efter partipolitisk tillhörighet. Rekryteringsprocessen har strävat efter att samla en dynamisk grupp av deltagare med olika kunskap, erfarenheter och hjärtefrågor.