Ansök

Är du framtidens politiker?

Höj Rösten Politikerskola söker lovande politiska talanger från hela Sverige i spridda åldrar. Personer med engagemang, nyfikenhet och en vilja att lära, öppenhet och en genuin ambition att delta i det demokratiska samhällsbygget, kreativitet och idérikedom. Tillsammans bildar dessa en dynamisk grupp som kan fungera ihop och dessutom lära sig av varandra.

Under ett år kommer 20-25 deltagare att få arbeta teoretiskt och praktiskt med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Deltagarna tränas även i metoder för att navigera politiska processer och påverka politiken inom den representativa demokratin både på lokal- och riksnivå.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna träffas oftast i Stockholm men besöker också andra platser runt om i Sverige under två dagar i varje månad, med uppehåll för jul. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena. Deltagarna kommer även att ha uppgifter och grupparbeten mellan utbildningstillfällena. Deltagarteamet presenteras i sin helhet när utbildningen startar i slutet av augusti.

Det fanns många fler än de antagna 20 som uppfyllde kriterierna under förra antagningsperioden och vi hoppas att de återkommer så att vi kan erbjuda dem en plats i utbildningen ett kommande år.

 

Låter utbildningen som något för dig?

Skicka CV och personligt brev (max två A4-sidor) till info@hojrosten.se, skriv ”ansökan” i ämnesraden. Ditt personliga brev ska besvara tre frågor: vem du är, vad du brinner för och på vilket sätt du konkret vill arbeta för att påverka politiken och vitalisera demokratin framgent. Det personliga brevet är viktigt i bedömningen för sammansättningen av årets deltagarteam. Deltagaravgift är 2000 SEK.

Sista ansökningsdag: Måndag den 3 april
Rekryteringsdag för de sökande som går vidare till intervju: Torsdagen den 27 april
Första antagningsbesked: Måndag den 22 maj
Sista svarsdag: Måndag den 29 maj
Andra antagningsbesked: Torsdag 1 juni

Utbildningsdatum HT 2017
23-25 augusti
21-22 september
19-20 oktober
16-17 november
7-8 december

Utbildningsdatum VT 2018
18-19 januari
15-16 februari
22-23 mars
12-13 april
24-25 maj
14-15 juni

Almedalen 1-3 juli

 

För mer information om nästa omgång, kontakta info@hojrosten.se