Ansök

Är du framtidens politiker?

Höj Rösten Politikerskola är Sveriges första och enda politiskt oberoende politikerskola. Det är vår övertygelse att alla vägar till partipolitiskt engagemang är viktiga. Ingen bättre eller sämre än den andra. Höj Rösten Politikerskola är ingen traditionell utbildning utan vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där deltagarna tillsammans lär av varandra och arbetar praktiskt varvat med möten med inspiratörer och mentorer. ”Design thinking” som metod är också en av framgångsfaktorerna till att Höj Rösten Politikerskola snabbt har blivit en plantskola för innovativa och framgångsrika samhällsförändrare.

Vi söker lovande politiska talanger från hela Sverige i spridda åldrar från hela landet. På Höj Rösten Politikerskola tror vi att olikheter berikar, därför är det viktigt att du har ett brinn, är öppen för oliktänkande och tar ansvar för ditt lärande. Vi uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet, idérikedom och en genuin ambition att delta i det demokratiska samhällsbygget. Under ditt år på Höj Rösten Politikerskola kommer du som sökande att nyfiket och öppet få utforska ”jag som folkvald”.

Under ett år kommer ca 20 deltagare att få arbeta teoretiskt och praktiskt med politiska processer, innovativ ledarskapsträning och konkreta verktyg för att mobilisera och organisera sig kring sina egna hjärtefrågor. Deltagarna tränas även i metoder för att navigera politiska processer och påverka politiken inom den representativa demokratin både på lokal- och riksnivå. För handledning under året finns det pedagogiska teamet som håller i utbildningstillfällena och deltagarteamets politiska mentorer som kommer in och stöttar deltagarna i mindre grupp.

Utbildningen är uppbyggd så att det går att kombinera deltagandet med jobb och andra åtaganden. Deltagarna träffas oftast i Stockholm men besöker också andra platser runt om i Sverige under 2,5-3 dagar med 4-6 veckors mellanrum, med uppehåll för jul och nyår. Det är obligatorisk närvaro vid utbildningstillfällena. Deltagarna kommer även att ha uppgifter och grupparbeten mellan utbildningstillfällena. Deltagarteamet presenteras i sin helhet när utbildningen startar i slutet av augusti.

Deltagaravgift är 2000 SEK och betalas innan utbildningen påbörjas. Erbjuden plats bekräftas i och med betald deltagaravgift.

Låter utbildningen som något för dig?

Antagningsperioden för nästa utbildningsomgång är nu stängd. Ansökan som görs nu avser utbildningsår 2019/2020. Sista ansökningsdag för utbildningsstart hösten 2019, är måndag den 8 april.

Jag kan möta oliktänkande med respekt och öppenhet.Jag förstår att det är obligatorisk närvaro och kan delta vid samtliga tillfällen.

*Genom att delge mina kontaktuppgifter samtycker jag till att Stiftelsen Höj Rösten använder informationen i syfte att välja nästa omgång deltagare. Jag accepterar att Stiftelsen Höj Rösten kan kontakta mig med information direkt kopplat till Höj Rösten Politikerskola. Informationen får inte spridas till tredje part. 

Vad händer nu?

Vad roligt att du är nyfiken på Höj Rösten Politikerskola! När du skickat in din ansökan bekräftar vi per mail att vi mottagit den. Eftersom det är högt söktryck och vårt kansli är litet så kan det dröja upp till en dag innan du får svar. De sökande som går vidare bjuds in till rekryteringsdagen. Det är en obligatorisk heldag i Stockholm. För att kunna bli antagen till utbildningen måste sökande närvara vid rekryteringsdagen. På rekryteringsdagen får sökanden mer information om Höj Rösten året, genomföra personlig intervju och gruppdynamisk övning. Här finns även tillfälle att träffa delar av Höj Rösten familjen i form av deltagare och alumner för att ställa frågor. Antagningsbesked meddelas måndag den 21 maj. Storleken på antalet antagna kan komma att variera och bestäms utifrån deltagarteamets sammansättning. Praktisk information om första utbildningstillfället meddelas de antagna via e-post innan midsommar.

Viktiga datum antagning 2018/2019

Sista ansökningsdag:                                                                       Måndag den 9 april
Besked om vilka som går vidare till rekryteringsdagen:             Torsdag den 12 april
Rekryteringsdagen i Stockholm:                                                    Torsdag den 26 april (obligatorisk närvaro)
Första antagningsbesked:                                                               Måndag den 21 maj
Sista svarsdag:                                                                                  Måndag den 28 maj
Andra antagningsbesked:                                                               Fredag 1 juni

Utbildningtillfällen HT 2018

Datum                                                         Antal dagar                          Tider
29-31 augusti (Falun, Dalarna)              3 dagar                                  9.00-17.00
19-21 september                                      3 dagar                                  9.00-17.00
17-19 oktober                                           3 dagar                                   9.00-17.00
5-7 december                                           2,5 dagar                                13.00-17.00 onsdag    9.00-17.00 torsdag/fredag

Utbildningsdatum VT 2019

Datum                                                        Antal dagar                            Tider
16-18 januari                                            2,5 dagar                                 13.00-17.00 onsdag    9.00-17.00 torsdag/fredag
6-8 mars                                                    2,5 dagar                                 13.00-17.00 onsdag    9.00-17.00 torsdag/fredag
3-5 april                                                     2,5 dagar                                 13.00-17.00 onsdag    9.00-17.00 torsdag/fredag
8-10 maj                                                    2,5 dagar                                 13.00-17.00 onsdag    9.00-17.00 torsdag/fredag
12-14 juni                                                  3 dagar                                     9.00-17.00

 

För mer information om nästa omgång, kontakta minea.frykman@hojrosten.se