• Är du framtidens politiker? Höj rösten annars använder någon din tystnad.
  • Är du framtidens politiker? Höj rösten annars använder någon din tystnad.
  • 1398
    Är du framtidens politiker? Höj rösten annars använder någon din tystnad.
  • 4377
    Är du framtidens politiker? Höj rösten annars använder någon din tystnad.

Vi söker en praktikant med fokus på kommunikation till våren 2020.

Hos oss får du jobba i en spännande miljö i nära samarbete med politiken, näringslivet och civilsamhället.
Läs mer här!

Årets Samhällsaktör 2019!

Höj Rösten Politikerskola är Årets Samhällsaktör 2019 i kategorin Ledarskap. En utmärkelse som framförallt går till alla fina deltagare, våra magiska rektorer genom åren, de fantastiska handledarna och alla generösa gästföreläsare och mentorer.

Juryns motivering löd: ”För initiativet att skapa en grund för framtidens politiker att stå och höras på. I en tid av ökat politikerförakt ger Höj Rösten Politikerskola ungdomar systemförståelse, verktyg för att navigera i ett allt mer komplext politiskt landskap och möjligheten att kanalisera sitt samhällsengagemang. Höj Rösten ger kommande generationer en plats i framtidens svenska demokrati.

Tack Veckans Affärer och Gullers Grupp!


Foto: Pax Engström Nyström 

 

Najma Mohamed tar över Höj Rösten Politikerskola

Najma Mohamed blir ny rektor för Höj Rösten Politikerskola som är en partipolitiskt obunden utbildning för samhällsförändrare utanför partipolitiken som är intresserade av en framtid inom politiken. Najma kommer närmast från rollen som verksamhetschef för Sveriges Ungdomsråd. Läs mer här!

VARFÖR BEHÖVS HÖJ RÖSTEN POLITIKERSKOLA?

     

Ungas samhällsengagemang är högt. Idag engagerar de sig där livet händer. Oro för klimatet, skolan och ökad psykisk ohälsa bland vänner. Ilska över rasismen. Passionen för #metoo. De skriver under protester och demonstrerar. De bojkottar varor och varumärken. De samtalar och möts lika naturligt offline som online. 

Allt är politik. Därför behövs unga i politiken. Men in i partipolitiken hittar de inte. Bland unga i åldrarna 16-24 år är det bara 5 procent som valt att engagera sig i ett ungdomsförbund. Ungas kunskaper och idéer riskerar att inte komma in i partipolitiken. Politiken känns inte som att den är för mig.

Här kan initiativ som Stiftelsen Höj Rösten göra skillnad. För det är inte alltid samhällsförändrare förändrar samhället, men det spelar roll var vi höjer våra röster. Vi måste bredda kompetensbasen med fler perspektiv, erfarenheter och klokskaper för att öka representationen i de rum där besluten fattas. Höja röster som inte hörs idag.

      

ÄR DU FRAMTIDENS POLITIKER?

     

Höj Rösten Politikerskola är ingen vanlig skola. Det finns ingen skolbyggnad, inga lärare, inga skolböcker eller prov. Under 6 veckor utspritt över ett år varvas teori och praktik genom möten med beslutsfattare, partipolitiska representanter och opinionsbildare med djupdyk i forskningen kring samtidens och framtidens politiska utmaningar. Inspiratörerna kommer från politiken, civilsamhället, media och akademi. Att delta vid Höj Rösten Politikerskola är en process för att om och om igen via fakta, kontext, möten, nyfikenhet och tanke hävda demokratins relevans.

Som Sveriges första och enda partipolitiskt obundna politikerskola har Höj Rösten Politikerskola på bara några år utvecklats till en plantskola för innovativa samhällsförändrare och politiska ledare från hela landet. Utbildningsformatet är särskilt designat för blandade grupper av politiska talanger med stort samhällsengagemang för att få dem att ta steget till partipolitisk handling. Syftet är att utbilda och stötta nästa generation transformativa politiska ledare så att våra folkvalda bättre speglar det svenska samhället.