Bli den politiker du själv skulle rösta på Sveriges främsta politiskt obundna plantskola för framtidens samhällsförändrare

Stiftelsen Höj Rösten vitaliserar den svenska demokratin genom att omvandla det stora samhällsengagemang som finns bland unga idag till politiskt inflytande

 • Tomas Amanuel

  Utbildningen var verkligen relevant för min del och mycket utmanande men lärorik process. Jag har fått en bättre och tydligare perspektiv för det politiska hantverket. Jag känner mig samtidigt stärkt inom mitt självledarskap, och det har bidragit till att jag känner mig ödmjukare men samtidigt tryggare i mig själv.

  Tomas Amanuel
  2017/18
 • Amanda Soltanian

  Från skolan tar jag med mig hur mycket jag har att lära av människor med andra bakgrunder och referensramar. Politikerskolan var en känsloupplevelse som omöjligt kan summeras här.

  Amanda Soltanian
  2018/19
 • Fayyad Assali

  Tar med mig mycket av det lärorika innehållet men framförallt så tar jag med mig mötena och konstellationen. Att människor som lever så nära varandra ändå är så långt ifrån att faktiskt mötas och dela erfarenheter och upplevelser påverkade mig.

  Fayyad Assali
  2016
 • Vendela Ragnarsson

  Jag har lärt mig så otroligt mycket genom Höj Rösten, dels genom min klass som var en blandning av fantastiska människor som gav mig nya perspektiv, dels genom alla otroligt kompetenta föreläsare och gäster. Jag tar med mig många av samtalen för livet. 

  Vendela Ragnarsson
  2017/18
 • Pegah Afsharian 

  Demokratin byggs upp av folkligt engagemang och att demokratin urholkas om inte vi engagerar oss i den. För mig personligen har det inneburit att jag sett mitt egna ansvar.  

  Pegah Afsharian 
  2018/19
 • Sohrab Fadai

  Jag tycker inte att någon ska ha partipolitiskt inflytande i mer än åtta år. I en levande demokrati ska makten cirkulera. Till alla som funderar på att prova på politiken men är osäkra har jag bara ett enda ord: Kör!

  Sohrab Fadai
  2017/18
 • Rozerin Orucoglu

  Livet händer omkring oss, vi kan välja att vara passiva åskådare eller agera för det vi brinner för. Politikerskolan lär oss att agera och stärker oss med verktyg för att lyckas i det politiska landskapet.  

  Rozerin Orucoglu
  2018/19