Kristonel Elwe

Jag brinner för att bygga relationer, hjälpa människor och ha intellektuella samtal om samhället och dess utmaningar. Jag går Höj Rösten Politikerskola för att jag vill utveckla mina egenskaper, fortbilda mig och skapa bästa möjliga förutsättningar för att inom en snar framtid bli en politiskt innovativ katalysator i syfte att förändra samhällsprocesser och i längden skapa ett mer hållbart samhälle utifrån ett socialt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Jag vill bidra till att skapa ett säkrare samhälle som ger alla människor bäst möjliga förutsättningar att nå sina personliga mål, oavsett bakgrund.